PCPR Kwidzyn
Aktualności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zmiana wielkości liter:
 
Pełna treśc OGŁOSZNIA O ZAMÓWIENIU    - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 1                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 3                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 4                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 5                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 6                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 7                                             - [do pobrania]
Program: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, pełna teść - [do pobrania]
 
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Zmiana wielkości liter:
 
Pełna treśc ogłosznia  - [do pobrania]

Załącznik                     - [do pobrania]
 
Gaszyn Challenge PCPR Kwidzyn
Zmiana wielkości liter:
 
WAKACYJNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO
Zmiana wielkości liter:
 
 
Linia Pomocy Pokrzywdzonym
Zmiana wielkości liter:
 
 
OGŁOSZENIE !
Zmiana wielkości liter:
 
 
KOMUNIKAT w sprawie obsługi klientów w PCPR Kwidzyn
Zmiana wielkości liter:
 
 
Procedura przyjmowania klientów na terenie PCPR w Kwidzynie w okresie trwania epidemii
Zmiana wielkości liter:

 

 Procedura  przyjmowania klientów na terenie PCPR w Kwidzynie

w okresie trwania epidemii

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju – Rozporządzenie Ministra  Zdrowia

z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020r. poz.491 z późn.zmn.) kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wprowadza następujące działania mające na celu minimalizowanie ryzyka
zarażenia i rozprzestrzeniania wirusa.             

 

Zalecenia dotyczące przebywania na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie podczas
uczestnictwa w konsultacjach, diagnozach, terapiach i innych spotkaniach, zgodnie z wytycznymi Głównego

Inspektora Sanitarnego:

1.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmuje klientów tylko wcześniej
umówionych telefonicznie.

2.      Wnioski, podania można składać pocztą, drogą elektroniczną lub do skrzynki umieszczonej
przed głównym wejściem do budynku.

3.      Konsultacje indywidualne, spotkania, terapie, diagnozy będą odbywać się w trybie
stacjonarnym lub zdalnym (dostosowanie do potrzeb klientów).

4.      Wizyty w PCPR odbywają się wg ustalonego wcześniej harmonogramu, na które należy
stawić się dokładnie na ustaloną godzinę.

5.      Do PCPR przychodzą tylko umówione wcześniej osoby. Wynika to z zasad bezpieczeństwa
dotyczących ograniczonej liczby osób przebywających w PCPR.

6.      Na wizytę  przychodzą tylko osoby zdrowe. W przypadku wątpliwości pracownik PCPR
jest zobowiązany zmierzyć temperaturę. Osoby chore nie będą przyjmowane.

7.      W przypadku złego samopoczucia, temperatury, przeziębienia lub innej infekcji osoba
umówiona jest zobowiązana odwołać telefonicznie wizytę, przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem (o ile to jest możliwe) i umówić się na inny termin spotkania.

8.      Osoby wchodzące do budynku PCPR muszą być wyposażone w maskę ochronną
lub oraz jednorazowe rękawiczki z wyjątkiem:

·         dzieci do lat 4,

·         osób, które mają problemy z oddychaniem,

·         osób, które nie mogą założyć i zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia
(nie są wymagane zaświadczenia).

9.      Środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) klienci zapewniają sobie we
własnym zakresie.

10.  Po wejściu do PCPR:

- należy zdezynfekować ręce (również rękawiczki) w wyznaczonym miejscu

- osoba  pełnoletnia  wypełnia  ankietę  wstępnej kwalifikacji (w przypadku dzieci ankietę wypełnia

  rodzic/opiekun)

- pracownik PCPR zaprasza  osobę na spotkanie do wyznaczonego pokoju

- osoby  przebywające  na  terenie  PCPR nie  mogą  przemieszczać  się  po
budynku bez uzgodnienia z pracownikiem.

11.  Osoby przebywające na terenie PCPR  zachowują dystans pomiędzy sobą wynoszący
1-1,5 m. Należy przestrzegać higieny kaszlu l
ub kichania-zasłonić usta i nos łokciem lub chusteczką.

12.  Procedura wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
Procedura może być w każdej chwili aktualizowana stosownie do zmieniającej się
sytuacji oraz stosownie do decyzji
właściwych organów administracji publicznej.

                                                                                                                        Kierownik
                                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                                      w Kwidzynie
                                                                                                                      Renata Majda

 

 Ankieta wstepnej kawalifikacji - [do pobrania]

 


                
 
Komunikat z dnia 4 maja 2020 roku dotyczący godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
Zmiana wielkości liter:
 
 
Informacje o punktach doradczych dla imigrantów Zakres udzielane wsparcia:
Zmiana wielkości liter: 
 
Інформація про консультативні пункти для іммігрантів Види наданої підтримки:
Zmiana wielkości liter:
 
 
Information on advice points for immigrants
Zmiana wielkości liter:
 
 
Информация о консультационных пунктах для иммигрантов Предоставляемая помощь:
Zmiana wielkości liter:
 
 
Информация о консультационных пунктах для иммигрантов Предоставляемая помощь:
Zmiana wielkości liter:
 
 
Informacje o punktach doradczych dla imigrantów
Zmiana wielkości liter:
 


 
Darmowa pomoc ONLINE Grupa Wsparcia " Równoważnia"
Zmiana wielkości liter:
 
 
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Zmiana wielkości liter:
 
Pełna treśc informacji  -  " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
                           wywołanych chorobami zakaźnymi "         
- [do opobrania]


Formularz wniosku -   
[do pobrania]

 


 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA SENIORÓW
Zmiana wielkości liter:

W związku z epidemią uruchomiliśmy dla seniorów powiatu kwidzyńskiego wsparcie psychologiczne.

Nasze telefony:

                 psycholog- 730 720 903

                 psycholog - 570 516 665


Dyżury psychologów są prowadzone w godz.8.00-15.00

                                                                                                                        Renata Majda 
                                                                                                                           kierownik 
                                                                                                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                                         w Kwidzynie

 
Punkt Doradczy dla Imigrantów w Kwidzynie informuje !
Zmiana wielkości liter:
 
 
Pomoc dla osób które zostały oszukane :na koronowirusa: !
Zmiana wielkości liter:
 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 10

Reklama
Reklama
Reklama